Lisäävän valmistuksen toimintaympäristön käyttöönotto alkoi Savoniassa suunnitteluprojektilla, joka sai nimekseen ALVO (Ainetta Lisäävän Valmistuksen Oppimis- ja tutkimusympäristö) ja joka toteutettiin ajalla 1.3.2015 - 31.5.2016.

ALVO -hankkeella oli kolme tavoitetta:

1. Lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristön suunnittelu

 - Hankkeen aikana suunniteltiin ja osittain jo toteutettiinkin 3D-tulostuksen toimintaympäristö, jossa yhdistettiin Savonian 3D-tulostukseen liittyvät toiminnot ja osaaminen yhteen paikkaan sekä testattiin lisäävän valmistuksen pedagogiikkaa.

- Oppimisympäristö toimii monialaisesti yhdistäen osaajia ja opiskelijoita mm. tekniikasta, muotoilusta, liiketaloudesta ja terveysalalta.

2. AM-kappaleiden suunnittelussa ja skannauksessa tarvittavien ohjelmistojen ja muovitulostinten hankinta & käyttöönotto

- Toimintaympäristöön hankittiin German RepRap X1000, Leapfrog Xeed ja Zmorph 3D-tulostimet sekä mm. Solidthinking Inspire -ohjelma topologian optimointiin.

3. 3D-tulostamiseen liittyvä tarvekartoitus Pohjois-Savossa sekä metallin tulostamiseen soveltuvien laitteistojen kartoitus

 - Tarvekartoitus Pohjois-Savossa toteutettiin vuoden 2016 aikana ja lisäksi kartoitettiin metallin AM-laitteiden ominaisuuksia ja käyttökohteita. 

Edellä mainittujen kolmen kohdan lisäksi valmistuivat mm. suomenkielinen lisäävän valmistuksen perusmateriaali sekä terveydenalan tilannekartoitus.

Kaikkiin hankkeen aikana toteutettuihin julkaisuihin löytyvät linkit näiden sivujen tietopankki -osion alta. 

ALVO -oppimisympäristön suunnitteluhanketta on jatkettu siirtymällä toteutusvaiheeseen. Tällä hetkellä menossa on TKI-hanke LIVA (Lisäävä Valmistus Pohjois-Savossa), jossa toimintaympäristö otetaan käyttöön ja integroidaan 3D-tulostus osaksi perusopetusta eri aloilla. 

LIVAssa on mukana yhdeksän eri alan yritystä Pohjois-Savon alueelta. Yhteistyötä tehdään nimettyjen yritysten lisäksi myös muiden alueen yritysten ja toimijoiden kanssa. Lisäävän valmistuksen yhteistyötä on jatkettu mm. Kuopion Yliopistollisen Sairaalan kanssa.

savonialogo
vipuvoimaa
kuopio logo
psliitto
eu