Keskustelu ainetta lisäävän valmistuksen ympärillä käydään alan julkaisuissa suurelta osin teknologiakehityksestä: tulostustekniikan ja materiaalien kehityksestä.

Liiketoiminta tulostuslaitteilla ja tulostusmateriaaleilla kehittyy ja molempien markkinat ovat joka tapauksessa huimassa kasvussa. Suuret teknologiayritykset maailmalla panostavat myös uuteen tuotantoteknologiaan ja uusiin tuotteisiin, joilla parannetaan asiakkaiden toiminnan laatua ja kustannustehokkuutta.

Kysymys kuuluukin: lähtevätkö perinteisten toimialojen pk-yritykset hyödyntämään AM-teknologiaa ja kehittämään omaa toimintaansa proaktiivisesti vai tulevatko ne vasta pakon (=kilpailun) edessä mukaan?

Savonia-ammattikorkeakoulussa tehdyssä kartoituksessa yritettiin löytää vastauksia ainetta lisäävän valmistuksen kehittämiseen alueellamme Pohjois-Savossa. Hypetys ei ole vielä saavuttanut pohjois-savolaisia yrityksiä – suurta muutosta odotellaan vielä. Ainetta lisäävä valmistus näyttäisi koskevan vain pientä osaa pohjois-savolaisia ja ennen kaikkea metalliteollisuusyrityksiä (14 kpl kaikista n. 300 yrityksestä, joille kysely lähetettiin). Yleisin syy (n. 54% vastaajista) kokemattomuuteen tai käyttämättömyyteen ainetta lisäävässä valmistuksessa liittyy siihen, etteivät yritykset tiedä, miten sitä voisi hyödyntää:

2016 liiketoiminta ps kartoitus syita1

Kuva 1. 3D-tulostusteknologian hyödyntämättömyyden syitä Pohjois-Savon yrityksissä, Lähde: Savonia, 8.2.2016

Ainetta lisäävän valmistuksen mukana on noussut voimakkaasti esiin kuitenkin myös uudet liiketoimintamallit. Monille, etenkin pienille yrityksille, investoinnit nykyiseen tuotteeseen ja tuotantoon muuttuvat suhteellisen hitaasti. Miksi tehdä sama asia vain eri tavalla ellei sitten halvemmalla? Voisiko liiketoiminnan miettiminen uudelleen tuoda uusia näkökulmia AM-teknologian soveltamiseen ja hyödyntämiseen?

Teknologiayritykset ovat alkaneet löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia palveluista kuten huollosta ja varaosista. Tämä tarjoaa heti uuden mahdollisuuden kustannustehokkaan toiminnan kehittämiseen 3D-valmistuksen avulla. Tutkimusten mukaan logistiikka tulee suoraviivaistumaan ja kustannustehokkaammaksi soveltamalla esimerkiksi on-demand menetelmiä varaosatoimituksissa. Säästöt tulevat raaka-ainekustannusten ja materiaalihävikin pienentymisen lisäksi koko logistiikkaketjun keventymisessä ja asiakaspalvelun parantumisesta tai nopeutumisesta.

Lisäävän valmistuksen käyttöönotto voidaan tuotemuutosten lisäksi nähdä myös koko toimitusketjun muutoksena kohti uudenlaisia liiketoimintamalleja. Suuret tuotemuutokset yhdessä suuren toimitusketjumuutoksen kanssa tuottavat uusia liiketoimintamalleja ja tarjoavat sitä kautta uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittymiselle. Muutospolut esimerkkeinä tuote- ja toimitusketjun muutosten suhteen:

  1. nykytilanne- kustannusfokus
  2. toimitusketjun kehittyminen – voitto, kustannus ja aika tasapainossa
  3. tuotteiston evoluutio – voitto, riski ja aika tasapainossa
  4. liiketoimintamallin kehittyminen – voitto liikevaihdon fokuksessa, riski

2014 liiketoiminta deloitte paths

Kuva 2. Muutospolkuja uuteen liiketoimintamalliin, Lähde: Deloitte University Press, 17.1.2014

 

2016 liiketoiminta KuljetusketjuMuutos

Kuva 3. Esimerkki muutoksesta toimitusketjussa

 

Lähteitä ja lisätietoa

- 17.1.2014, Deloitte University Press, "3D opportunity: Additive manufacturing paths to performance, innovation, and growth", Deloitte Review issue 14, http://dupress.com/articles/dr14-3d-opportunity/

 

 

 

savonialogo
vipuvoimaa
kuopio logo
psliitto
eu