3D-tulostuksen käyttö lääketieteessä ja terveydenhuollon sovelluksissa juontaa juurensa valmistusmenetelmän alkuaikoihin saakka.

Viime vuosina valmistusmenetelmän käyttöönotto tunnetuissa ja uusissa sovelluskohteissa on kiihtynyt tekniikan kehittymisen ja yleistymisen myötä. Terveydenhuollon käyttötarpeisiin soveltuvia laitteistoja on jo laajasti tarjolla useiden eri laitevalmistajien toimesta. On myös havaittavissa että tietyt laitevalmistajat myyvät laitteitaan lääketieteen käyttöön selvästi kalliimpana, vaikka laitteisto olisikin pääpiirteissään aivan samanlainen kuin teollisuuden käyttötarkoituksiin myytävät. On tosin huomioitava, että hintaeroon vaikuttavat terveydenhuollon materiaalivaatimukset, jotka ovat tiukemmat kuin teollisuuden sovelluksissa. Myös laitteistovalmistajien hankkimat sertifioinnit, jotka terveydenhuollossa voivat olla pitkiä ja kalliita prosesseja, nostavat laitteistojen hintoja.

Materiaalikehitys on näkynyt paljon myös tämän alan sovelluksissa. Esimerkiksi implanttien osalta käytetty materiaali on perinteisesti ollut titaani, mutta tulevaisuudessa erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitetyt muovilaadut tulevat korvaamaan osan käyttkohteista.

 

 

2016 terveysala TerveydenhuollonOsuus

Kuva 1. Vuonna 2014 Terveydenhuollon ja hammashuollon sovellukset kattoivat 13.1 % 3D-tulostuksen käyttökohteista (Wohler’s Report 2015)

Todellinen lukema lienee suurempi, sillä lääketieteen sektori on vahvasti edustettuna kaikilla alan messuilla ja julkisuudessa. Edellä mainittuun kyselyyn vastasi 127 yritystä joiden joukossa ovat alan suurimmat laitevalmistajat.

Suomessakin 3D-tulostuksen käytöstä terveydenhuollossa on uutisoitu muutamaan otteeseen, ja vuoden 2013 aikana valmistui ensimmäinen väitöskirja aiheesta.

Tässä tietopankin osiossa terveydenhuollon sovelluskohteet on jaoteltu karkeasti seuraaviin osiin: Proteesit ja implantit, hammashoito, tukirakenteet, anatomiset mallit, laitteet ja laitteiden osat, lääkkeet ja biotulostus.

savonialogo
vipuvoimaa
kuopio logo
psliitto
eu